Obnovení povinné prezenční výuky

pro žáky 3., 4. a 5. třídy od pondělí 30. 11. 2020

Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy se neslučují, neprolínají). Rozvrh hodin i rozpis příchodů na oběd zůstávají stejné jako před uzavřením školy. Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Dětem dejte dostatečné množství čistých roušek a dva sáčky (jeden s čistými rouškami, druhý na špinavé roušky). V rámci dopolední výuky bude zařazován pobyt venku, během vyučování budeme v učebnách větrat.

Rodiče, prosím, připomeňte dětem hygienické zásady.

Provoz školní družiny pro přihlášené děti je od 6:30 do 7:45, od 11:45 do 16:30. Odpolední školní družina pro děti ze čtvrté třídy dočasně NENÍ.

Stravování


Všichni žáci mají od 30. 11. 2020 přihlášené obědy. Pokud nemáte zájem o obědy, nejdéle do čtvrtka 26. 11. 2020 napište třídní učitelce a dejte zprávu do školní jídelny.

 

Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy a mateřské školy Pardubice-Pardubičky


 

Základní údaje o školeZřizovatel: statutární město Pardubice
Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní výdejna
Školská rada: byla zřízena v listopadu 2005
Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Karcol
Vedoucí učitelka MŠ: Eliška Dvorská, Dis
Právní subjekt od 1.1.1995, příspěvková organizace.

 

Dvě školská zařízení zastřešená jedním ředitelstvím

1/ Základní škola Pardubice -Pardubičky


Škola se nachází v historicky nejstarší části Pardubic.

Úplná ZŠ postavená v roce 1882, pouze 1.stupeň (1. - 5. ročník). Škola má pět samostatných tříd. V současnosti ji navštěvuje 123 žáků, kapacita školy je 125 žáků.

Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu.

V těsné blízkosti školy je zastávka MHD. Bezpečnou cestu do školy zajišťuje světelný semafor.

Školní družina má 3 oddělení s 80 žáky.

Součástí školy je i školní výdejna, která je vzdálena 5 minut v areálu MŠ Národních hrdinů.

Po ukončení 5. třídy přecházejí žáci do jiných velkých pardubických škol dle výběru rodičů.

Fotogalerie školy

2/ Mateřská škola Černá za Bory


Jednotřídka s 25 žáky. Obědy na odloučené pracoviště jsou do školní výdejny dováženy z MŠ Čtyřlístek v Pardubičkách (MŠ má svou vlastní výdejnu jídla).

MŠ Černá za Bory je zrekonstruovaná školka (původně ZŠ, od 1.9. 2003 MŠ).

Obě školy, ZŠ i MŠ, jsou umístěny v pěkném prostředí uprostřed zahrady.

 

Organizace školy

Rychlé odkazy: zaměstnanci |  školní družina |  školní jídelna |  sběr

Děkujeme, všem rodičům, kteří v loňském roce přispěli žákům naší školy sponzorskými dary (hmotnými i finančními) a pomohli tak zvýšit úroveň výuky nebo školních akcí.

Více informací o škole a její organizaci

 
TOPlist