Provoz školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

přinášíme Vám rámcové informace k provozu školy od 12. 4. 2021.

Pokud u vás došlo od září 2020 ke změně kontaktních údajů, zejména telefonního čísla, nahlaste tuto změnu třídní učitelce.

Od 12. 4. 2021 nastupují k rotační prezenční výuce žáci 1., 3. a 5. třídy. Žáci 2. a 4. třídy nastupují do školy 19. 4. 2021.

Ochrana dýchacích cest


Povinné jsou ochranné prostředky dýchacích cest (nos + ústa): respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností min. 94% (norma např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek (norma ČSN EN 14 683 + AC).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest naleznete zde...

Testování


Testovat AG testy budeme vždy v pondělí a ve čtvrtek. Příchod do školy: ŠD od 7:00, 1. třída 7:30 – 7:45, 3. třída 7:45 – 8:00, 5. třída 7:55.

Informace k testování: leták pro žáky, leták pro rodiče, mimořádné opatření- testování, instruktážní video k testování

Prosíme, mluvte s dětmi o testování: Kdo je připraven, není překvapen. Testování můžete doma vyzkoušet ušní vatovou tyčinkou.

Pokud žák nebude přítomen testování určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

Pokud nebude žák přítomen na testování na začátku vyučování, bude otestován bezprostředně po svém příchodu.

V případě pozitivního testu:
a) v pondělí: kontaktujeme zákonného zástupce, žák odchází domů
b) ve čtvrtek: kontaktujeme zákonné zástupce všech žáků třídy, všichni žáci odcházejí domů.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit: potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou (nutno zapsat do omluvného listu v ŽK). Škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání, poskytuje studijní podporu.

Ošetřovné


Nárok na ošetřovné není ve dnech, kdy je umožněna výuka ve škole. Více o ošetřovném zde...

Školní družina


Provoz školní družiny: pondělí 12. 4. 2021 ráno od 7:00, odpoledne do 16:30. Ostatní dny ráno od 6:30, odpoledne do 16:30.

Rozvrh hodin


Rozvrh hodin obdrží zákonní zástupci emailem od třídní učitelky.

Stravování


Orientační rozpis do školní výdejny obědů: 1. třída 12:00, 5. třída 12:35, 3. třída 13:00.

Na týden prezenční výuky mají děti obědy přihlášené. Odhlašování obědů si zařizují rodiče samostatně. Děti, které se vzdělávají distančně mají možnost odebírat obědy do školou zakoupených jednorázových obalů. Obědy je nutné předem nahlásit.

Škola pro zaměstnance vybraných profesí


Podrobnosti k výuce dětí zaměstanců IZS apod. naleznete zde..-

 

Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy a mateřské školy Pardubice-Pardubičky


 

Základní údaje o školeZřizovatel: statutární město Pardubice
Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní výdejna
Školská rada: byla zřízena v listopadu 2005
Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Karcol
Vedoucí učitelka MŠ: Eliška Dvorská, Dis
Právní subjekt od 1.1.1995, příspěvková organizace.

 

Dvě školská zařízení zastřešená jedním ředitelstvím

1/ Základní škola Pardubice -Pardubičky


Škola se nachází v historicky nejstarší části Pardubic.

Úplná ZŠ postavená v roce 1882, pouze 1.stupeň (1. - 5. ročník). Škola má pět samostatných tříd. V současnosti ji navštěvuje 124 žáků, kapacita školy je 125 žáků.

Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu.

V těsné blízkosti školy je zastávka MHD. Bezpečnou cestu do školy zajišťuje světelný semafor.

Školní družina má 3 oddělení s 80 žáky.

Součástí školy je i školní výdejna, která je vzdálena 5 minut v areálu MŠ Národních hrdinů.

Po ukončení 5. třídy přecházejí žáci do jiných velkých pardubických škol dle výběru rodičů.

Fotogalerie školy

2/ Mateřská škola Černá za Bory


Jednotřídka s 25 žáky. Obědy na odloučené pracoviště jsou do školní výdejny dováženy z MŠ Čtyřlístek v Pardubičkách (MŠ má svou vlastní výdejnu jídla).

MŠ Černá za Bory je zrekonstruovaná školka (původně ZŠ, od 1.9. 2003 MŠ).

Obě školy, ZŠ i MŠ, jsou umístěny v pěkném prostředí uprostřed zahrady.

 

Organizace školy

Rychlé odkazy: zaměstnanci |  školní družina |  školní jídelna |  sběr

Děkujeme, všem rodičům, kteří v loňském roce přispěli žákům naší školy sponzorskými dary (hmotnými i finančními) a pomohli tak zvýšit úroveň výuky nebo školních akcí.

Více informací o škole a její organizaci

 
TOPlist