Školní jídelna

Jídelníček
21.6. - 25.6.

Odhlášky a přihlášky obědů

Telefon pro odhlášky a přihlášky obědů na následující den do 13,45 hodin:

466 654 500 nebo 773 551 250 (sms: třída, příjmení dítěte, nemoc od-do)


První den nemoci dítěte je možné si vyzvednout oběd v době od 11:30 do 11:45. Obědy nebudou vydávány z bezpečnostních důvodů do skleněných nádob.

V případě náhlého onemocnění dítěte je možno odhlásit stravu na ten den v čase od 6.05 do 6.30 hod. Nově jídelna umožňuje v tomto čase i zpětně přihlásit oběd dítěti po ukončení nemoci v den příchodu do ZŠ.

Tel: 466 654 500 nebo 773 551 250 (sms: třída, příjmení dítěte, nemoc od-do)

Z provozních důvodů po této době již tato možnost nemůže být akceptována. Pamatujte na časovou rezervu s ohledem na případnou obsazenost telefonní linky. Nenechávejte proto telefonní hovor na poslední chvíli.

Vedoucí: Petra Brožková (kancelář v MŠ Národních hrdinů), tel. 466 654 500, pracovni doba pondělí - pátek 6.00 - 14.00
Kuchařky:Petra Fialová, Dana Poludová, Štěpánka Ryvolová
Výdejna: Sabina Venigerová, Helena Žďárská, tel 734 646 117 – neplatí pro přihlášení a odhlášení obědů.

Cena stravného:

Rozdělení stravovacích kategorií:
skupina strávníků 7 – 10 let 525,- Kč na měsíc / 1 porce 25,- Kč
skupina strávníků 11 – 14 let 567,- Kč na měsíc / 1 porce 27,- Kč

Oproti předchozímu školnímu roku se zdražuje pouze u druhé skupiny (11 – 14 let), u první zůstává cena stejná!

Žáci se stravují ve školní jídelně v MŠ Národních hrdinů a jsou zařazeny do skupin dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, tj. od 1. 9. do 31. 8.

Průměrně se počítá 21 stravovacích dnů. Cena obědů se může navýšit v závislosti na zdražování potravin. Rodiče budou o případné změně ceny obědů včas informováni.

Stravné se hradí bezhotovostně na číslo účtu 38535561/0100. Každý nový žák vyplnil v září přihlášku ke stravování a při první platbě u vedoucí ŠJ obdržel variabilní symbol. Pro stávající žáky variab.symboly zůstávají jako v předešlém roce. Prosíme rodiče, kteří zadávají platby po telefonu, aby si ověřili, zda platba proběhla. Platby se provádí tak, aby nejpozději do 15. dne na následující měsíc již byly na účtu ŠJ. Poslední platba proběhne do 15. května, první do 15. srpna.

Žádáme rodiče, aby na hlavní prázdniny platby pozastavili.

Vyúčtování přeplatků se provádí 2x ročně a to vždy v lednu a v červenci.

V době nemoci nemá dítě nárok na oběd dle vyhl.107/2005 Sb. Pouze první den nemoci je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče. Zákaz výdeje obědů do skleněných nádob!

První a poslední den školního roku je oběd dětem automaticky odhlášen !

Organizace provozu

Rozpis dohledu
Vnitřní řád školní výdejny

Informace o alergenech

Alergeny a povídání
Informace o alergenech v potravinách