Druhá návštěva první třídy v knihovně – beseda se spisovatelkou