Školní družina

Informace k poplatku za školní družinu

Za období, kdy probíhala distanční výuka a byla uzavřena ŠD, náleží rodičům poměrná část zaplaceného školného na 1. pololetí 2020/2021: průměrně 10,-Kč / den. Žákům z první a druhé třídy za 23 pracovních dní, žákům třetí a čtvrté třídy za 31 pracovních dní. O tuto částku bude dětem ze ŠD ponížen poplatek na 2. pololetí 2020/21. Žádáme rodiče o uhrazení poplatku na 2. pololetí do konce měsíce února 2021 ve výši: 1. + 2. třída 770,-Kč, 3. + 4. třída 690,-Kč. Děkujeme za provedenou změnu platebního příkazu.

Vyúčtování finančního daru ŠD

Vážení rodiče,

ještě jednou velice děkujeme za poskytnutí daru školní družině ve výši 600,-Kč. Byla Vás většina a vážíme si toho. Celkem poskytlo dar 50 rodičů, což činí 30 000,-Kč. Za tyto prostředky jsme opravili dřevěné skluzavky na školní zahradě v hodnotě 21 800,-Kč, nakoupili společenské hry za 11 500,-Kč a prvňáčkům jsme pořídili do školní družiny nový stoleček se židličkami za 3 800,-Kč. Vše tedy v celkové hodnotě 37 100,-Kč. Děkujeme.

Za ŠD Lenka Pešková.

Důležité upozornění pro rodiče

Platba za školní družinu proběhne ve dvou splátkách na celý školní rok 2020/21.

První platba na 1. pololetí proběhne do konce měsíce září 2020: částka 1000,-Kč. Druhá platba na druhé pololetí do konce měsíce února 2021: částka 1000,-Kč. Číslo účtu 9701323524/0600 a variabilní symboly zůstávají stejné.

Provoz ŠD:

6,30 – 7,45              
11,45 – 16,30              

Kontakt:

Telefon:  777 266 955

Rozdělení oddělení:

1. třída Tereza Záhornická Vychovatelka zahornicka-zskyj@volny.cz
2. třída Lenka Pešková Vedoucí vychovatelka peskova-zskyj@volny.cz
3. třída Ludmila Drábková Vychovatelka peskova-zskyj@volny.cz
  Ing. Dita Ludvíková, DiS Vychovatelka ludvikova-zskyj@volny.cz

Dokumenty:

   Vnitřní řád školní družiny
   Školní vzdělávací program pro školní družinu
   Vnitřní směrnice

 

Akce

 

2020/2021

 

2019/2020

 

Ekocentrum Paleta - 1. třída

Přejít do fotogalerie Článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..).


 

Mikulášský kabaret v ŠD

Přejít do fotogalerie Článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..).


 

Festival her a hraček pro malé i velké

Přejít do fotogalerie V listopadu 2019 děti z první třídy navštívily v Klubu ABC Festival her a hraček. Vyzkoušely si nové, zajímavé hračky, společenské hry, hlavolamy nebo si vytvořily vánoční přáníčka...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..).

 

Výlet na Zelenou bránu

Přejít do fotogalerie Článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..).


 

Vycházka na Vinici

Přejít do fotogalerie Článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..).

 

2018/2019

 

Den Země

Přejít do fotogalerie Na Dni Země se pod širým nebem na Pernštýnském náměstí otevřel bohatý kulturní program s tradičním jarmarkem a soutěžemi. Pro školáky připravují program zástupci neziskových organizací z Pardubického kraje. Do tohoto projektu se zapojily naše děti z 1. a 2. třídy. ...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..).

 

Školní družina v Ekocentru

Přejít do fotogalerie Článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..). 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Přejít do fotogalerie Článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..). 

Andělská křídla

Přejít do fotogalerie Na výstavě „Andělská křídla“ v Ateliéru HDD jsme vpluli do vánoční atmosféry díky krásným koledám a příjemné vůni skořicových svíček. Děti si prohlédly andělské obrazy malované na hedvábí od akademické malířky Dity Dostálkové. Poslechly si biblický příběh o narození Jezulátka, který předpověděl anděl Páně. Na závěr jsme si vyrobili andělíčka z dřevěného kolíčku...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde...).

 

Řemeslné vánoce

Přejít do fotogalerie Ve čtvrtek 6. 12. 2018 děti ze školní družiny navštívily na Pernštýnském náměstí akci s názvem Řemeslné vánoce. V dílničkách si vyrobily dárky a ozdoby na stromeček z různých materiálů. Zhlédly ukázku kováře, dráteníka a zkusily si vyrobit provaz starou technikou v podobě vánočního řetězu...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde...).

 

Festival her a hraček

Přejít do fotogalerie Článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..). 

Barvy duhy

Přejít do fotogalerie V ateliéru HDD v Havlíčkově ulici druháci ze školní družiny navštívili výukový program „Barvy duhy“. Názorným a hravým výkladem lektorky se dozvěděli, jak a proč duha vůbec vzniká a také si ji každý nakreslil. Rozlišovali barvy tepla a chladu. Při práci s modelínou pracovali tak, aby zůstaly jednotlivé barvy zachovány. Ukázka kreslené černobílé animace nám připomněla, že v letošním roce slavíme 110 let od prvního animovaného filmu. Proto si každý vyrobil figurku z modelíny a paní lektorka z těchto postaviček či zvířátek vytvořila krátký animovaný příběh. Posouvala a fotila každý pohyb a tím vdechla život obyčejné modelíně. Ukázka je k shlédnutí zde...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..).

 

Kabaret v Popletově

Přejít do fotogalerie V říjnu zavítal do školní družiny Honza Popleta s popletenou pohádkou “O zelené Karkulce“. Spolu s ním přijela i jeho malá asistentka Natálka z Chrudimě, která zahrála na flétnu. Pro děti měli připravené písničky, básničky a různé soutěže. Dobrovolníci si pak mohli zkusit své herecké umění ve Vodnické pohádce. ...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..).

 

Podzimní vycházka

Přejít do fotogalerie V září se děti ze školní družiny vypravily do lesoparku Vinice. Prošli jsme se kolem břehu Chrudimky, nakrmili jsme kachničky a nasbírali kaštany. Velkým zážitkem byl start vrtulníku záchranné služby. Sluníčko krásně hřálo a připomínalo spíše letní prázdniny, než přicházející podzim. ...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..).

 

2017/2018

 

Není včela jako včela

Přejít do fotogalerie V červnu prvňáčci ze školní družiny navštívili ve Východočeském muzeu výstavu Včely za všech ú(h)lů. Dozvěděli se množství informací o životě včel, včetně detailů z biologie a anatomie. Formou hry si vyzkoušeli život včelí matky, včelího trubce a včely dělnice v jejich proměnách života. Zjistili, jak se spolu včely dorozumívají a čím jsou užitečné. Vystaveny byly různé druhy úlů, včetně úlu s živými včelami. Dětem se výukový program moc líbil. ...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..).

 

Diskokabaret ke Dni dětí

Přejít do fotogalerie 28. května 2018 se uskutečnil v ŠD ke Dni dětí Diskokabaret. Přijel k nám s vystoupením Honza Popleta, kterého už děti znají. Na úvod zahrál maňáskové divadlo „Jak pejsek s kočičkou vařily dort“. A když disko, tak s pořádným tancem na hřišti. Nechybělo ani pěvecké vystoupení děvčat. Odpoledne jsme si i přes trochu deště užili ...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..).

 

Den Země

Přejít do fotogalerie Na Pernštýnském náměstí na nás čekal bohatý kulturní program s jarmarkem, soutěžemi a tanečním vystoupením. Děti dostaly soutěžní karty, do kterých sbíraly razítka. Za splnění úkolů si mohly vybrat drobné odměny v podobě medového perníku nebo školních potřeb. Svoje vědomosti a zručnost předvedly například v přírodovědných kvízech, skládání puzzle, či při výrobě větrníku z papíru. Na náměstí nechyběly stánky s bio zeleninou nebo s ukázkami tradičních řemesel. Velice nás zaujala kronika přání pro Zemi, do které děti namalovaly krajinu bez odpadků...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..).

 

Příroda kolem nás

Přejít do fotogalerie V únoru 2018 prvňáčci navštívili se školní družinou Východočeské muzeum. Čekala tam na ně milá paní průvodkyně, která je provedla stálou expozicí „Příroda východního Polabí“. A protože v přírodě nemají rostliny a zvířata cedulky se jménem, nenašly je tu ani děti. Právě na tomto byl postaven výukový program přizpůsobený věku žáků. Zásluhou vystavených exponátů a velkoformátových fotografií se děti ocitly přímo uprostřed přírody....

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..).

 

Kozy domácí na školní zahradě

Přejít do fotogalerie Do naší školičky zavítaly živé kozy domácí, dříve klasické české zvíře. Děti se hravou formou dozvěděly jak žijí, čím se živí a jaké mají vlastnosti. Poučný program byl skvěle doplněn tematickými výcvikovými prvky, které děti pobavily, ale také jim pomohly si sdílené informace lépe pamatovat. Dvě dospělé kozy s jedním kůzlátkem nám předvedly, že dokážou reagovat na různé povely. Uměly podat pacinku, zatancovat taneček při pohybové básničce nebo vyskočit na střechu auta. Děti si je také mohly na vodítku provést po zahradě . Na závěr každý dostal na ruku „kozí razítko“...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..).

 

Kouzlo betlémů

Přejít do fotogalerie V předvánočním čase navštívili prvňáčci Východočeské muzeum v Pardubicích, kde se podívali na výstavu ručně vyrobených vánočních betlémů. Ústředním exponátem byl betlém Petra Pauluse vyřezaný z lipového dřeva. Výstavou nás provedl pan Martin Sochor, který poutavě vyprávěl o vzniku a významu jednotlivých postaviček. Také dovolil dětem rozpohybovat strojky z pohyblivého betlému. Mohli jsme tak zkoumat detailní pohyby figurek. Při zpáteční cestě jsme se zastavili u vánočního stromu na Pernštýnském náměstí...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..).

 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Přejít do fotogalerie Dne 4. prosince 2017 se naše škola zúčastnila prvního slavnostního rozsvícení vánočního stromu před Úřadem městského obvodu Pardubice IV v Pardubičkách. Na úvod nás přivítal pan starosta ing. Petr Heřmanský a popřál všem dětem, rodičům a spoluobčanům příjemnou adventní náladu. Poté pan ředitel základní školy v Pardubičkách Mgr. Jaroslav Karcol s dětmi zazpíval a zahrál na kytaru několik vánočních koled...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde... (v formátu pdf je zde..).

 

Festival her a hraček

Přejít do fotogalerie Celý článek ve formě prezentace si můžete přečíst zde... (ve formátu pdf je zde..). 

Kabaret v Popletově

Přejít do fotogalerie Celý článek ve formě prezentace si můžete přečíst zde... (ve formátu pdf je zde..). 

Podzimní vycházka

Přejít do fotogalerie Celý článek ve formě prezentace si můžete přečíst zde... (ve formátu pdf je zde..).

 

2016/2017

 

ZA DINOSAURY DO MÁZHAUSU

Přejít do fotogalerie Za dinosaury do Pardubic? Nic neobvyklého! O tom se mohli sami přesvědčit druháčci ze školní družiny na právě probíhající výstavě v šatlavě. Šatlava je sklepení pod výstavním prostorem Mázhaus přímo v srdci Pardubic na Pernštýnském náměstí. Výtvarnice Andrea Sokolová domalovala a dotvořila dinosaury tak, aby vypadaly co nejrealističtěji. Díky její šikovnosti s podkresem reprodukovaných zvuků vzniklo prostředí, jaké bylo dinosaurům přirozené. Výstava je určená hlavně dětem, takže nic děsivého nás nečekalo. K vidění byly živočichové z období permu, triasu, jury a křídy (před 250 miliony let). Jejich vývoj jsme sledovali od nástupu plazů, prvních dinosaurů, ptakoještěrů či různých rybojěštěrů, až po jejich zánik. Děti některé nejznámější poznaly, například Stegosaura, Tyranosaura nebo Pterodactyla. Po výstavě jsme se ještě osvěžili dobrou kopečkovou zmrzlinou.

Fotogalerie je zde...

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA V KINĚ

Přejít do fotogalerie V květnu se naše celá školní družina vypravila na animovaný film „Šmoulové: zapomenutá vesnice“. V tomto novém filmu o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť. Cesta vede zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Po zhlédnutí filmu propukla šmoulí mánie. Děti nosily do školní družiny šmoulí plyšáky, viz. foto...

 

Den Země

Přejít do fotogalerie V dubnu se školní družina zúčastnila tradiční oslavy Dne Země na Pernštýnském náměstí. Děti si vyzvedly hrací karty na razítka, které dostávaly za splnění úkolů ...

Celý článek si můžete přečíst zde...


 

SVĚT KOSTIČEK

Přejít do fotogalerie Druháčci ze školní družiny navštívili výstavu ve Východočeském muzeu pardubického zámku nazvanou „Svět kostiček“. Půl milionu dílků stavebnice Lego se proměnilo v městečko s železnicí, přístavem, letištěm, fotbalovým hřištěm či zábavním parkem. Tovární sety z různých časových období nám ukázaly, jak se nejslavnější stavebnice na světě měnila v průběhu historie. Nechyběla edice Lego Star Wars. Součástí výstavy byl také dětský koutek s originálním Lego hracím stolkem a dostatkem kostiček. Děti si tak mohly postavit své stavby. Vystavené exponáty doplňovaly krátké animované filmy z Lega.

Fotogalerie je zde...

 

LOUTKOVÉ DIVADLO V ŠD

Přejít do fotogalerie V lednu zavítalo do školní družiny loutkové divadlo Kozlík. V malebných kulisách vystupovaly dřevěné marionety za doprovodu krásných písniček a rekvizit. Dva loutkoherci dětem zahráli pohádku „O Luciáškovi“. Pekelná pohádka humorně vyprávěla o nezbedném malém čertíkovi, který se vydá poprvé na svět pro velikého hříšníka, pana krále. Po představení si děti vyzkoušely, jak se loutky ovládají. Jelikož jsou vyrobené ze dřeva a některé měří až 100cm, tak vážily několik kilogramů.

Fotogalerie je zde...

 

ZIMA 2017

Přejít do fotogalerie Letošní zima nám dopřála bohatou sněhovou nadílku a tuhé mrazy. Děti ze školní družiny vyrazily bobovat. K prvňáčkům se postupně přidali druháci a třeťáci. Máme štěstí, že park Vinice je nedaleko školy. Kdo měl boby, sáňky, lopaty sjížděl svahy o „ stošest“. Na školní zahradě si děti stavěly sněhuláky a domečky. Rádi si zavzpomínáme na naše zimní radovánky, kdy řeka Chrudimka a ,,Maťák“ zamrzly a mohlo se bruslit.

Fotogalerie je zde...

 

VÁNOCE V EKOCENTRU PALETA

Přejít do fotogalerie Před vánočními svátky naši druháčci ze školní družiny navštívili Ekocentrum Paleta. Dozvěděli se, jak se slavily tradiční české Vánoce za našich prababiček. Popovídali jsme si o vánočních zvycích, o narození Ježíška a zapálili jsme adventní věnec . Několik vánočních zvyků si děti vyzkoušely, například krájení jablíčka, odlévání cínu nebo pouštění skořápek. Chlapci si zahráli na hospodáře. Každý rok obracel hospodář jeden ze sedmi hrníčků, aby zjistil, jak se mu bude dařit v následujícím roce. Pod hrnkem byly ukryté různé předměty, třeba ořech, kámen nebo obilný klas. Děvčata házela střevícem. Na závěr si každý vyrobil svíčku z včelího vosku, kterou si děti odnesly domů, aby jim na Štědrý den připomněla hezky strávený adventní čas s kamarády z družinky.

Fotogalerie je zde...

 

PŘÍRODA VÝCHODNÍHO POLABÍ

Přejít do fotogalerie "Příroda východního polabí" je název stálé expozice umístěné na pardubickém zámku, na kterou se rozjeli družinoví druháci. Jedná se o moderně pojatou expozici seznamující návštěvníky s přírodními společenstvy typickými pro širší okolí Pardubic. V pozadí jednotlivých dioramat jsou umístěny barevné velkoformátové fotografie, které zvyšují jejich prostorovou hloubku. Vitríny jsou doplněny volně přístupnými exponáty například: vycpaným kancem, norou s ukrytou liškou a různými druhy stromů. Děti si prošly borem, doubravou, smrčinou či lužním lesem, zavítaly na hráz rybníka, do rákosí, na rozkvetlou louku, pole nebo dvorek venkovského stavení. K aktivnímu vnímání expozice neslouží popisky, ale připravený ekovýchovný program. Žáci dostaly pracovní listy s barevným průvodcem, podle kterého vyhledávaly a určovaly různé druhy zvířat. Pokud chtěly slyšet hlas příslušného živočicha, zmáčkly si tlačítko. Instalace létající hmyzu na pavoučí vlákna, modely ryb, hub, obojživelníků a plazů nás zaujal natolik, že tuto expozici můžeme doporučit nejen dětem, ale i rodičům.

Fotogalerie je zde...

 

PODZIMNÍ VYCHÁZKA

Přejít do fotogalerie Při letošní přírodovědné vycházce jsme zamířili na Vinici ke břehu řeky Chrudimky. Po suchém létu v ní bylo málo vody. Divokým kachnám to zřejmě nevadilo, v hojném počtu na nás čekaly u mostku. Kdo měl suchý rohlík, mohl si je nakrmit. Cestou jsme našli v trávě spícího ježka, o kterém jsme si povídali a pak se s ním vyfotili. Protože bylo teplé počasí, mohli jsme si pochutnat na zmrzlině. V Bubeníkových sadech se děti vydováděly na pirátské lodi a skluzavce. Vychutnali jsme si nejen zmrzlinu, ale i poslední sluneční paprsky před nadcházejícím sychravým podzimem.

Fotogalerie je zde...

 

2015/2016

 

Vyhlášení výsledků v soutěži "Ležáky-poselství ukryté v květech"

Dobrý den, dovoluji si Vás pozvat na vyhlášení výsledků v soutěži „Ležáky-poselství ukryté v květech“. Vyhlášení proběhne při vernisáži výstavy kosatců „Květy pro Ležáky“dne 26.5.2016 od 10:00 hod. v muzeu NKP Ležáky. Všechny práce lze shlédnout v budově restaurace a to úterý-pátek od 9:00 do 15:00 hod., sobota-neděle od 10:00 do 17:00 hod.

Dále přikládám odkaz na ležácké webové stránky, kde naleznete oceněné výtvarné práce - zde...

S pozdravem

Kamila Chvojková

vedoucí NKP Ležáky

 

LEŽÁKY – POSELSTVÍ UKRYTÉ V KVĚTECH

Přejít do fotogalerie Naše škola se přihlásila do celostátní soutěže v aranžování a tvorbě květin z libovolného materiálu. Památník LIDICE a NKP LEŽÁKY v měsíci květnu, kdy si připomínáme a vzdáváme poctu matkám a mateřství, vyhlásil pro děti z mateřských a základních škol dětskou soutěž. Den matek je rozšířen a oslavován na různých místech po celém světě a v roce 1923 se díky Alici Masarykové dostal do povědomí i v naší republice. A tak druhou květnovou neděli děti obdarovávají své maminky typickým dárkem – květinou. Den matek by měl sloužit i jako vzpomínka na 21 žen, matek z bývalé osady Ležáky, z nichž 19 nalezlo svoji smrt na popravišti Pardubického Zámečku. Do soutěže děti vyrobily květiny z různých druhů barevných papírů, viz.foto.

Fotogalerie je zde...

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA NA VÝSTAVĚ

Přejít do fotogalerie Dávné báje a pověsti se staly předlohou k tomu, aby amatérská výtvarnice Andrea Sokolová vytvořila expozici čítající téměř třicítku figur zasazených do patřičných dobových kulis. Zábavnou a hravou formou vypravuje tajemné příběhy z historie Pardubic i okolních obcí. Výstavu s názvem "POVĚSTI PARDUBICKA" navštívila naše školní družina v Mázhausu na Pernštýnském náměstí. Výtvarnice čerpala náměty z knihy Lubomíra Macháčka "Poklad na Kunětické hoře", která obsahuje celkem 20 bájí a pověstí. Aby dětem srozumitelně podala celý příběh, vytvořila kromě figurek a kulis ke každé pověsti také komiksový obrázek. A tak se děti mohly seznámit s těmito příběhy : Opatovický poklad, Kunětické třešně, Studna na Kunětické hoře, Zač je v Pardubicích perník, Zazděná, pověst Zlolajný lesník, kde jsme se setkali s duchy, Život pro poklad a pověst Hadi se zlatými korunkami, která se váže k historii pardubického zámku. Část expozice se nacházela na Zelené bráně. Ve věži na nás čekaly pověsti O zubrovi nebo O půlkoni v erbu Pardubic. Po výstavě na doprovodném programu "Den země" si děti stihly zasoutěžit ve sportovních i vědomostních disciplínách. Děvčatům se líbilo vystoupení mažoretek . Jasná obloha se sluníčkem nám umožnily krásný výhled z ochozu Zelené brány, na který budeme rádi vzpomínat.

Fotogalerie je zde...

 

KOUZELNÁ BATERKA

Přejít do fotogalerie Taky jste si vždycky přáli psa? Nebo ještě lépe koně? A co kdyby vám někdo dal baterku, která oživuje světlem úplně obyčejné věci? Třeba odhozené plastové láhve, jehličí, boty, peřiny, školní pero? Přesně tuhle kouzelnou baterku jednou dostal Franta v parku od kouzelného dědečka. František si strašně moc přál pejska. Jenže o oživlé věci by se měl umět postarat. S pejskem Petalíkem z pet lahve to ještě jde, ale co s obrovitánskou housenkou? Příběhy malého Františka, který by si měl předem rozmyslet, kdy baterku rozsvítí, vycházejí ve stejnojmenné knize doprovázené celostránkovými kolážemi. Děti ze ŠD se mohly seznámit s těmito kolážemi na výtvarné výstavě ve Východočeské galerii, v Domě u Jonáše na Pernštýnském náměstí. Prohlédly si obrazy vytvořené z jednotlivých kousků novin a časopisů od výtvarnice Michaely Kukovičové. Od paní průvodkyně se dozvěděly, co znamená výtvarná technika "frotáž" a samy si ji také vyzkoušely. Jedná se o přenášení reliéfní struktury na papír. Výstava nebyla pouze o dívání se na obrázky, ale také o plnění různých úkolů rozvíjejících postřeh a výtvarné cítění.

Fotogalerie je zde...

 

Betlémy vídané a nevídané

Přejít do fotogalerie Toto je název vánoční výstavy na pardubickém zámku, kterou děti ze školní družiny před vánocemi navštívily. Paní průvodkyně nás nejdříve provedla nádvořím zámku a pak přes Rytířské sály k samotným betlémům. Vystaveno bylo 10 exponátů vzniklých v průběhu 19. a v prvních desetiletích 20. století. Dřevo, vosk, kašírovaný papír, chléb, hmota tragant, kozákovské minerály, hutní sklo, to je základní výčet materiálů použitých k jejich výrobě. Samotnou zmínku zasluhuje unikátní pohyblivý skříňový betlém z roku 1854, dílo Antonína Schauera z Vysokého Mýta, jehož figurky malované na papírovém kartonu udivují detailním zpracováním. Největšími rozměry se pyšnil křišťálový betlém vážící 3.500 kg, vyrobený z taveného, broušeného, leptaného a zlaceného skla. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na adventních trhách, kde si děti koupily drobné dárečky nebo něco sladkého na zub.

Fotogalerie je zde...

 

Festival her a hraček

Přejít do fotogalerie V předvánočním čase prvňáčkové navštívili výstavu her a hraček pro malé i velké v AFI paláci. K vidění byly ,,CHYTRÉ HRAČKY“ a didaktické pomůcky, které rozvíjejí jemnou motoriku, inteligenci a další dovednosti dětí všech věkových kategorií. Zaujaly nás například mechanické hlavolamy, kreativní razítka, interaktivní knihy, karetní nebo společenské hry. Hvězdárna ,,Artura Krause“ nás nechala nakouknout do zrcadlového dalekohledu, s kterým jsme viděli až za roh. Popularitu u chlapců získal letecký simulátor. Na závěr každý dostal dáreček – časopis ,,Dráček“ s návody na kreativní tvoření.

Fotogalerie je zde...

 

POHÁDKOVÉ PEKLO

Přejít do fotogalerie Pomaloučku se nám blíží čas adventu a tak si prvňáci ve školní družině vyšli na výstavu nazvanou ,,ANDĚLÉ A ČERTI“. Výstava se konala v podzemních prostorách v Mázhauzu na Pernštýnském náměstí. Sklepní prostory byly krásně naaranžované. Při vstupu nás přivítali andělíčci a poté se nebe změnilo v peklo. Z některých čertů šla opravdu hrůza. Nejvíce se děti bály samotného Lucifera, který se jímal v životní velikosti na trůně. Od paní průvodkyně jsme se dozvěděli jména všech čertů a co mají v pekle na starost. Přečetli jsme si deset největších hříchů dětí a slíbili si, že se jich budeme snažit vyvarovat. Ale abychom odcházeli s andělským pocitem a nadějí, tak si každý vhodil do dřevěné truhly své přání.

Fotogalerie je zde...

 

PODZIMNÍ PROCHÁZKA

Přejít do fotogalerie I přes nepříznivé podzimní počasí jsme se s dětmi vydali na procházku do přírody. Od naší školy jsme vyrazili do parku „Pod Vinicí“ . Po cestě děti poznávaly a pojmenovávaly stromy krásně zbarvené podzimními barvami. Dole pod kopcem jsme objevili novou lávku na řece Chrudimce. Zpočátku se některé děti bály, ale nakonec všechny našly odvahu a lávku překonaly. Na druhé straně jsme si zahráli různé sportovní hry a vyzkoušeli jsme si, jak pochodují vojáci. Při zpáteční cestě si děvčata a chlapci nasbírali kaštany do připravených tašek.

I když se nám sluníčko schovávalo za mraky, tak se všem procházka líbila. Některé děti z nasbíraných kaštanů doma vyrobily zvířátka a přinesly je do družiny na výstavu. Tak zase příště !:)

Fotogalerie je zde...

 

2014/2015

 

DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA - Ekocentrum PALETA

Přejít do fotogalerie Více o bezpečném zacházení s většinou běžných zvířat se žáci ŠD dozvěděli ve čtvrtek 28. 5. 2015 v učebně se živými zvířaty Ekocentra PALETA. Program byl zaměřen na různé domácí mazlíčky, na jejich potřeby, na správnou péči o ně a také na to, jak nám kvalitní péči oplácejí. Mazlíčky jsme si zkusili nakrmit a napojit a ty klidnější pochovat nebo alespoň pohladit. Přímý kontakt se zvířetem je pro každého tou nejlepší cestou k pochopení zodpovědnosti za svoje rozhodování, chování a za životní pohodu svěřeného zvířete.

Fotogalerie je zde...

 

Letecké muzeum ing. Jana Kašpara

Přejít do fotogalerie V dubnu 2015 děti ze školní družiny navštívily Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara na pardubickém letišti. Komentovaná prohlídka začala u prototypu prvního letadla, který sestavili bratři Wrightovi. Tento model měří bezmála 12metrů, má vlastnoručně vyrobenou vrtuli a k převodu motoru byl použit řetěz z bicyklu. Sedačka pro pilota se ani zdánlivě nepodobala těm dnešním, zde posloužila docela obyčejná dřevěná židle. Bezesporu nejzajímavějším exponátem se stal letoun Blériot, kterým aviatik-rodák z Pardubic Ing. Jan Kašpar v roce 1920 zdolal trasu z Pardubic do Prahy dlouhou 120km. Tímto prvním letem se nesmazatelně zapsal do historie českého letectví. K vidění též byla zatím nedokončená replika britského stíhacího letounu Spitfire, sloužící pilotům ve 2.světové válce. Velkého zájmu se těšil letecký simulátor. Na něm si děti mohly vyzkoušet ovládání letadla včetně startu a přistání. Díky němu se na malou chvíli staly piloty a mnoho z nich si uvědomilo, že není vůbec lehké mít letadlo po celou dobu letu pod kontrolou. Do kokpitu červeného trojplošníku s názvem ,,Rudý baron“ jsme si dokonce mohli sednout. Během prohlídky dětem průvodce promítl projekci letecké bitvy. Odnesly jsme si mnoho nových zážitků a zajímavé odpoledne uteklo rychleji, než bychom čekali.

Fotogalerie je zde...

 

Před oponou za oponou

Přejít do fotogalerie O tom, že divadlo nejsou pouze herci, se přesvědčili žáci ŠD ve čtvrtek 5. 3. 2015 v rámci exkurze do Východočeského divadla. Díky velké ochotě pracovníků divadla se kromě prohlídky zákulisí a celého zázemí divadla seznámili s profesí inspicienta, sufléra, rekvizitáře, garderobiérky, zvukaře, osvětlovače, maskéra či vlásenkářky. Prohlédli si též prostory hereckých šaten a povozili se na otočném jevišti. Na závěr si na prknech, která znamenají svět, společně zazpívali písničku.

Fotogalerie je zde...

 

Kouzelník

Přejít do fotogalerie V lednu 2015 navštívil školní družinu kouzelník Waldini. Děti se do programu aktivně zapojily a naučily se i několik jednoduchých kouzel. Zkusily si triky s kouzelnou hůlkou, s kartami a mincemi. Pak nám předvedl svoje magické vystoupení například s kruhy, péřovými kytkami nebo se šátky. Přímo před nosem nechal zmizet prstýnek paní vychovatelky a také vykouzlil živou holubičku, což se dětem nejvíce líbilo a nemohly přijít na to, kde byla schovaná. Na konci vystoupení každému vymodeloval zvířátko z tvarovacích balónků. Odpoledne strávené ve světě magie nám přineslo nezapomenutelné zážitky.

Fotogalerie je zde...

 

Pernštýnské náměstí

Přejít do fotogalerie 12.12. 2014 vyjeli děti z 2.třídy školní družiny na Pernštýnské náměstí. Tam se jako každý rok konaly vánoční trhy, na kterých jsme si prohlédli živý Betlém se zvířátky. Obdivovali jsme krásně nazdobený vánoční strom, poslechli jsme si hudbu ze starého flašinetu, a kdo chtěl, mohl koupit drobné dárečky svým blízkým . K vidění byl i vyřezávaný Betlém s Ježíškovou poštou. A aby se nám vyhýbala smůla a v novém roce 2015 se nám dařilo, tak si každý zazvonil na zvoneček štěstí.

Fotogalerie je zde...

 

Malované betlémy

Přejít do fotogalerie K období adventu a Vánoc patří neodmyslitelně vystavování betlémů. Východočeské muzeum v Pardubicích připojilo tentokrát ke stálé expozici jedinečného křišťálového betléma Jaromíra Rybáka i další osobitá ztvárnění nadčasového motivu Narození.

Výukový program „Malované betlémy“ seznámil žáky naší školní družiny s historií stavění betlémů od počátečního impulsu pro jejich vznik až po současnost. Součástí programu byla též „Vánoční dílna“, ve které si žáci pomocí štětce a lepidla ozdobili skleněnou baňku třpytkami. Na závěr jsme si společně zazpívali koledy.

Fotogalerie je zde...

 

Festival hraček

Přejít do fotogalerie 28.11. 2014 navštívila druhá třída Festival hraček a her v AFI Paláci. V předvánočním čase si děti mohly vystavované hry samy vyzkoušet. Kluky zaujal model tanku, sportovního autíčka či berušky na dálkové ovládání. Velký zájem měli také o letecký simulátor. Děvčatům se zase líbilo vyrábění andělíčků z papíru, ukázka obřích bublin, pohyblivý písek nebo interaktivní knihy. Ale co nás nejvíce pobavilo, tak to byl sestrojený robot z Lega, který sám složil Rubikovu kostku. Odpoledne tak rychle uteklo, že se nám nechtělo zpátky do školy. Alespoň při psaní dopisu Ježíškovi děti určitě věděly, co si přát….

Fotogalerie je zde...

 

ŠD - Hvězdárna barona Artura Krause

Přejít do fotogalerie Co je to Sluneční soustava a co do ní patří, co je večernice a jitřenka, jak se pozná na obloze planeta, měsíc a hvězda? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky přinesla žákům školní družiny návštěva Hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích na Dukle.

V pátek 21. listopadu 2014 jsme si zde názorně ukázali pohyby Země, střídání dne a noci, ročních období i souhvězdí noční oblohy. Vrcholem celého programu byla ukázka pozorovacího stanoviště a přístrojů v kopuli hvězdárny. Díky odbornému výkladu jsme si odnesli mnoho zajímavých informací z astronomie, fyziky a příbuzných vědních oborů.

Fotogalerie je zde...

 

Zážitkový seminář školní družiny v integračním centru Kosatec

Přejít do fotogalerie Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích s názvem KOSATEC obsahuje pestrou škálu vyžití pro osoby s fyzickým či psychickým onemocněním a lidem se sociálním znevýhodněním. Pomáhá jim při jejich zařazení do společnosti a k dosažení kvalitního života...

Více zde...

Fotogalerie je zde...

 

Návštěva Ekocentra PALETA – program PODZIM

Přejít do fotogalerie V pátek 10. října 2014 se žáci školní družiny zúčastnili programu ekologické výchovy v Ekocentru Paleta. Dokázat pozorovat změny v přírodě, znát jejich účel i vliv na člověka, chápat přírodní zákonitosti a vnímat důležitost ochrany přírody se stalo hlavním vzdělávacím cílem tohoto odpoledne. Pomáhali jsme víle Barvínce sbírat barvičky, povídali jsme si o ukládání zvířat k zimnímu spánku a ochutnali legendární Babiččin čaj i brambory pečené v popelu. Část programu probíhala venku, část v učebně. Vydařené počasí nám pomohlo vnímat podzim jako jedno z nejkrásnějších období v roce.

Fotogalerie je zde...

 

Beseda v ŠD

Přejít do fotogalerie V září proběhla ve školní družině beseda s Policií České republiky. Cílem bylo seznámit nejmenší děti s problematikou jejich osobní bezpečnosti ve vztahu k neznámým osobám, předmětům, zvířatům a jiným nebezpečím, která dětem v dnešní době hrozí. Připomněli si důležitá telefonní čísla, pravidla silničního provozu a aktuální téma – nechodit nikam s cizími lidmi. Každé téma bylo doprovázeno barevnými obrázky, ze kterých děti určovaly, co je špatně a proč. Věříme, že si naši žáčci zapamatovali zásady, které by měli dodržovat, protože prevence není nikdy dost.

Fotogalerie je zde...