Kalendář

3. září Zahájení nového školního roku

4. září Dopravní hřiště - 5. třída

11. září Plavání Maják (4. třída)

13. září Plavání Maják (2. třída)

17. září Florbal superliga (2., 4., 5. třída)

17. - 19. října Sběr starého papíru

19. listopadu Svatomartinská slavnost

22. listopadu Ekocentrum (3. třída)

26. listopadu Pardubické štěbetání (1. -3. tř. , vybraní žáci)

27. listopadu 1. lekce plavání (3. – 5. tř.)

28. listopadu Ekocentrum (4. třída)

3. prosince Rozsvěcení vánočního stromu u úřadu městského obvodu

5. prosince basketbalový turnaj (3. třída, vybraní žáci)

5. prosince Karate (3. třída)

6. prosince Karate (5. třída)

12. prosince Knihovna (4. třída)

12. prosince Basketbalový turnaj (4., 5. třída, vybraní žáci)

13. prosince Ekocentrum (3. třída)

4. ledna Knihovna (3. třída)

9. ledna Pernštejni (celá škola), 45,-Kč)

9. ledna Karate (3. třída)

10. ledna Karate (5. třída)

23. ledna Ekocentrum (4. třída)

24. ledna Dopravní výchova ( 4. třída)

25. ledna Dopravní výchova ( 5. třída)

13. února Knihovna (4. třída)

15. února Knihovna (3. třída)

15. února Koncert Dům hudby (1., 2. třída)

20. února Basketbalový turnaj ( 3. třída, vybraní žáci)

27. února Ekocentrum (4. třída)

27. února Basketbalový turnaj (4., 5. třída, vybraní žáci

4. - 8. března Zimní lyžařský pobyt na Jurášce

6. března Ekocentrum (2. třída)

20. března Ekocentrum (4. třída)

27. března Basketbalový turnaj (3. třída, vybraní žáci)

3. dubna Basketbalový turnaj ( 4., 5. třída, vybraní žáci)

17. dubna Knihovna (4. třída)

24. dubna Ekocentrum (4. třída)

26. dubna Knihovna ( 3. třída)

16. května Ekocentrum (4. třída)

23. května Dopravní hřiště (4. třída)

24. května Dopravní hřiště (5. třída)

7. června Dopravní hřiště (5. třída)

19. června Ekocentrum (4. třída)

17. - 21. června Pobyt v přírodě (5. třída)