Školní jídelna

Jídelníček
21.1. - 25.1.2019

Odhlášky obědů
Telefon pro odhlášky obědů: 466 654 500 (je třeba volat den předem a to od 6:05 do 13:00).

V případě onemocnění dítěte je možné si vyzvednout oběd první den nemoci a to v době od 11:30 – do 11:45. Obědy nebudou vydávány z bezpečnostních důvodů do skleněných nádob.

Nově jídelna umožňuje zpětně přihlásit oběd dítěti po ukončení nemoci v den příchodu do ZŠ, ale pouze v čase od 6.05 – 6.30 hod. Zároveň v tomto čase umožní i odhlášku oběda v případě náhlého onemocnění.

Z provozních důvodů po této době již tato možnost nemůže být akceptována. Pamatujte na časovou rezervu s ohledem na případnou obsazenost telefonní linky. Nenechávejte proto telefonní hovor na poslední chvíli.

Vedoucí: Lea Hovorková (kancelář v MŠ Národních hrdinů), tel. 466 654 500, pracovni doba pondělí - pátek 6.00 - 14.00
Kuchařky:Petra Fialová, Dana Poludová, Štěpánka Ryvolová
Výdejna: Martina Szwajczevská, Sabina Venigerová, tel 734 646 117

Cena stravného:

Rozdělení stravovacích kategorií:
skupina strávníků 7 – 10 let 462,- Kč na měsíc / 1 porce 22,- Kč
skupina strávníků 11 – 14 let 525,- Kč na měsíc / 1 porce 25,- Kč

Oproti předchozímu školnímu roku se zdražuje pouze u druhé skupiny (11 – 14 let), u první zůstává cena stejná!

Žáci se stravují ve školní jídelně v MŠ Národních hrdinů a jsou zařazeny do skupin dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, tj. od 1. 9. do 31. 8.

Průměrně se počítá 21 stravovacích dnů. Cena obědů se může navýšit v závislosti na zdražování potravin. Rodiče budou o případné změně ceny obědů včas informováni.

Stravné se hradí bezhotovostně na číslo účtu 38535561/0100. Každý nový žák vyplnil v září přihlášku ke stravování a při první platbě u vedoucí ŠJ obdržel variabilní symbol. Pro stávající žáky variab.symboly zůstávají jako v předešlém roce. Prosíme rodiče, kteří zadávají platby po telefonu, aby si ověřili, zda platba proběhla. Platby se provádí tak, aby nejpozději do 15. dne na následující měsíc již byly na účtu ŠJ. Poslední platba proběhne do 15. května, první do 15. srpna.

Žádáme rodiče, aby na hlavní prázdniny platby pozastavili.

Vyúčtování přeplatků se provádí 2x ročně a to vždy v lednu a v červenci.

Oběd na následující den lze přihlásit nebo odhlásit od 6:15 do 13:00 na telefonu 466 654 500.

V době nemoci nemá dítě nárok na oběd dle vyhl.107/2005 Sb. Pouze první den nemoci je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče. Zákaz výdeje obědů do skleněných nádob!

První a poslední den školního roku je oběd dětem automaticky odhlášen !

Organizace provozu

Rozpis dozoru
Vnitřní řád školní výdejny

Informace o alergenech

Alergeny a povídání
Informace o alergenech v potravinách